วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล


คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้งานกันโดยทั่วไป มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง นิยมติดตั้งซอร์ฟแวร์สำหรับใช้งานในสำนักงานเพื่อส่งเสริมการทำงานในด้านต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น