วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเภทของจดหมายธุรกิจ


ประเภทการเขียนจดหมายธุรกิจ
จดหมายธุรกิจแบ่งได้เป็น 6 ชนิด คือ
1.จดหมายขอเปิดเครดิต หรือ จดหมายขอเปิดบัญชีเงินเชื่อ และจดหมายตอบรับหรือปฏิเสธการให้เครดิต
2.จดหมายเสนอขายสินค้าและบริการ
3.จดหมายสอบถาม และตอบสอบถาม
4.จดหมายสั่งซื้อสินค้า และตอบรับการสั่งซื้อ
5.จดหมายต่อว่าและปรับความเข้าใจ
6.จดหมายทวงหนี้หรือเตือนหนี้
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ที่มา : 202.143.163.252/users/sataworn/word1/9web.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น